Thượng thư Thiếu bảo Duệ Quận công Hồ Tướng công từ đường bi kí

Thượng thư Thiếu bảo Duệ Quận công Hồ Tướng công từ đường bi kí

Thông tin cơ bản

Thượng thư Thiếu bảo Duệ Quận công Hồ Tướng công
từ đường bi kí
尚書少保裔郡公胡相公祠堂碑記
Kí hiệu: 2818/2819/2820/2821
Thác bản bia sưu tầm tại xã Quỳnh Đôi tổng Phú Hậu huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An.
Thác bản 4 mặt, khổ 24 x 62 cm, gồm 25 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 7.
Niên đại ước đoán: Tự Đức thứ 7 (1854).
Người soạn: Văn Đức Giai 文德佳 [tức Văn Đức Khuê 文德圭], tên tự: Mỹ Phủ 美甫, tên hiệu: Mai Xuyên 梅川và Mộ Hàn 慕韓; người xã Phú Hậu huyện Quỳnh Lưu; học vị: Tiến sĩ khoa Giáp Thìn.
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Tiểu sử quan Thiếu bảo triều Lê là Hồ Sĩ Dương (1622-1681). Ông người thôn Hoàn Hậu xã Quỳnh Đôi, đỗ Tiến sĩ khoa Nhân Thìn niên hiệu Khánh Đức thứ 4 (1652), trải làm quan Tham tụng, Hình bộ Thượng thư, tước Quận công, từng đi sứ Bắc quốc, sau khi mất được tặng hàm Thiếu bảo. Ông có nhiều sách lưu truyền ở đời như Hoành Sơn tiên cục, Kỷ Gia lễ, Việt giám trùng tu Lam Sơn thực lục. Ông là người sống rất nhân từ, thương xót nhân dân, thường cấp ruộng để nuôi những nhà có người đi lính gặp khó khăn, lập ấp thu nạp dân lưu tán, đặt học điền để khuyến khích học trò, vì thế được người đời gọi là “Bồ tát sống”, trải suốt 300 năm đến nay dân chúng còn nhắc công đức của ông, nên dựng bia ghi lại.
Ghi chú: Hai chữ “Cảnh Hưng” ở dòng niên đại trên thác bản là ngụy tạo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)