Thượng vị Hậu bi

Thượng vị Hậu bi

Thông tin cơ bản

Thượng vị Hậu bi
上位候碑
Kí hiệu: 10949/10950/10951/10952
Thác bản bia thôn Ông Hảo xã Liêu Xá huyện Đường Hào phủ Thượng Hồng 上洪府唐豪縣遼舍社翁好村, sưu tầm ở đình thôn Ông Hảo xã Liêu Xá huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 45 x 88cm và 20 x 85cm, gồm 41 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 27 (1766).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông Chiêu Túc Thượng Vị hầu đã mất, có để lại 36 mẫu ruộng ở xứ Đồng Bắc tiếp giáp giữa thôn Nguyễn xã Lỗ Xá và thôn Thanh Xá xã Liêu Xuyên. Hai thôn này đã xảy ra tranh chấp, Trưởng quan đã phân xử chia mỗi thôn một nửa để lo việc cúng giỗ. Về sau xảy binh hỏa, mốc giới các thửa ruộng bị mất chỉ còn 29 mẫu. Quan trên đã đo đạc lại và cấp cho mỗi thôn 1 tờ chứng nhận về phần ruộng của mình. Có ghi rõ diện tích vị trí ruộng của các thôn và lệ cúng tế hàng năm để lưu truyền cho đời sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)