Tích Hưng Khánh tự/Tạo tác thiên đài/Phần hương thượng đảo/Phúc lộc nhật lai

Tích Hưng Khánh tự/Tạo tác thiên đài/Phần hương thượng đảo/Phúc lộc nhật lai

Thông tin cơ bản

Tích Hưng Khánh tự/Tạo tác thiên đài/Phần hương thượng đảo/Phúc lộc nhật lai
跡興慶寺/造作天臺/焚香上禱/福祿日來
Kí hiệu: 3297/3298/3299/3479
Thác bản bia xã Bồng Lai huyện Từ Liêm phủ Quốc Oai đạo Sơn Tây nước Đại Việt 大越國山西道國威府慈廉縣蓬萊社, sưu tầm tại chùa xã Bồng Lai phủ Hoài Đức tỉnh Hà Đông.
Thác bản 4 mặt, khổ 43 x 110 cm, gồm 40 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 14 (1718).
Người soạn: họ Trần 陳; quê quán: xã Vân Canh huyện Từ Liêm.
Người viết: Phạm Thành Lâm 范成林; quê quán: xã Hạ Yên Quyết.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Mậu Tuất (1718) các vị Doãn Đăng Sĩ, Doãn Công Năng và Nguyễn Viết Nho đã đứng ra dựng cột thiên đài và tu sửa chùa Hưng Khánh thành một danh thắng trong vùng. Văn bia ghi việc ngợi ca các vị hưng công hội chủ và ghi tên người công đức tham gia xây dựng, như bà Trần Thị Giàu, Doãn Thị Bốn.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)