Tích Sùng Quang tự bi ký/Tu tạo công đức hoàn hảo

Tích Sùng Quang tự bi ký/Tu tạo công đức hoàn hảo

Thông tin cơ bản

Tích Sùng Quang tự bi ký/Tu tạo công đức hoàn hảo
跡崇光寺碑記/修造功德完好
Kí hiệu: 7231/7233
Thác bản bia thôn Đỗ Xá xã Sài Trang huyện Đường Hào phủ Thượng Hồng 上洪府唐豪縣柴莊社杜舍村, sưu tầm tại chùa Sùng Quang thôn Đỗ Xá xã Sài Trang huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 66 x 114 cm, gồm 37 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 25 (1704).
Người viết chữ: Trương Đức Cơ 張德基; quê quán: xã Nghĩa Trang.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ngày 25 tháng 3 năm Giáp Thân, các thiện nam tín nữ và các phủ sĩ, huyện sĩ đã xây dựng thượng điện, tòa thiêu hương chùa Sùng Quang của bản xã. Ghi tên người đóng góp tiền của.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)