Tiến cúng công đức

Tiến cúng công đức

Thông tin cơ bản

Tiến cúng công đức
進供功德
Kí hiệu: 16086
Thác bản bia xã Gia Hoà tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc phủ Xuân Trường 春長府美祿縣美重總嘉和社, sưu tầm tại chùa Phúc Long xã Gia Hòa tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 81 x 145 cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 650 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 13 (1901).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc nhà sư chùa cùng các hưng công bỏ tiền tu sửa nhà tổ và 3 tòa phủ viện chùa Phúc Long. Kê họ và tên chư vị hưng công, tín thí, như: Bố chánh sứ Nam Định Trịnh đại nhân cúng 20 đồng, Kinh lịch Đinh Duy Trinh cúng 1 đồng, Bát phẩm Nguyễn Quang Phổ cúng 1 đồng, Thư lại Nguyễn Ngọc Cần cúng 2 đồng, Ký lục Trần Quang Lan cúng 1 đồng,… Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)