Tiên Đài xã Hậu thần bi kí

Tiên Đài xã Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Tiên Đài xã Hậu thần bi kí
仙臺社后神碑記
Kí hiệu: 14733
Thác bản bia xã Tiên Đài huyện Yên Lạc phủ Vĩnh Tường 永祥府安樂縣仙臺社, sưu tầm tại xã Tiên Đài tổng Vân Đài huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 36 x 60 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 2 (1917).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã. 
Tóm lược nội dung:
Bản xã có việc công chi phí tốn kém, không thể phân bổ. Ông Trần Văn Tuyên cùng vợ con đã xuất 40 nguyên và 60 quan thanh tiền trợ giúp làng chi dùng vào việc công, cúng 2 mẫu ruộng làm ruộng tế tự cho cha mẹ, lại cúng 3 sào ruộng làm ruộng tế tự cho thứ thất. Hương lão, dân làng thuận bầu cha mẹ và thứ thất của ông Trần Văn Tuyên làm Hậu. Ghi họ và tên, lệ cúng giỗ Hậu hàng năm và vị trí ruộng cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)