Tiên hiền bi chí/Hoàng triều Ất Sửu

Tiên hiền bi chí/Hoàng triều Ất Sửu

Thông tin cơ bản

Tiên hiền bi chí/Hoàng triều Ất Sửu
先賢碑誌/皇朝乙丑
Kí hiệu: 856/857
Thác bản bia xã Thanh Liệt tổng Thanh Liệt huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín 常信府青池縣清烈總清烈社, sưu tầm tại văn chỉ văn chỉ thôn Trung xã Thanh Liệt tổng Thanh Liệt huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông
Thác bản 2 mặt, khổ 34 x 75 cm, gồm 24 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 18
Niên đại ước đoán: Tự Đức thứ 18 (1865)
Người soạn: Hoàng Đình Chuyên 黃廷專; học vị: Tiến sĩ khoa Ất Dậu (1849); chức vị: Án sát sứ tỉnh Tuyên Quang
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Sinh hoạt làng xã
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Tiên sinh Chu Văn Trinh là bậc đại nho nước Việt Ông được tòng tự ở Miếu Tiên thánh Địa phương thờ ông ở Văn chỉ hàng huyện tại xã Huỳnh Cung Làng ta hội Tư văn từ trước cũng lập văn chỉ thờ ông tại xứ Vườn Đàm, nhưng vì địa thế chật hẹp nên vào năm Giáp Tí niên hiệu Tự Đức (1864), ông Tú tài Vũ Huy Diệu khởi xướng cùng các vị trong làng tiến hành xây lại miếu mới, gồm 3 gian ở chính giữa và hai tòa giải vũ ở hai bên Đền mới hoàn thành, thờ phụng Chu Văn Trinh và ba vị tiên hiền ở địa phương Bia ghi tiểu sử tóm tắt của bốn vị tiên hiền được thờ tại Văn chỉ của bản xã là: Chu Văn Trinh, tên húy là Tường, biệt hiệu Tiều Ẩn, giữ chức Tư nghiệp quốc tử giám triều Trần; Chu Tam Tỉnh (con của Chu Văn Trinh), Hàn lâm viện trực học sĩ; Chu Đình Bảo (cháu 4 đời của Chu Văn Trinh), Tiến sĩ khoa Giáp Thìn, Trung thư giám; Lý Trần Thản, Tiến sĩ khoa Kỷ sửu, Hưu tư giảng, Binh bộ Thượng thư
Ghi chú: Ba chữ “Lê Cảnh Hưng” ở dòng niên đại trên thác bản là ngụy tạo

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)