Tiên hiền bi kí

Tiên hiền bi kí

Thông tin cơ bản

Tiên hiền bi kí
先賢碑記
Kí hiệu: 845
Thác bản bia xã Tựu Liệt huyện Thanh Trì 青池社就烈社, sưu tầm tại văn chỉ xã Tựu Liệt tổng Thanh Liệt huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 64 x 76 cm, gồm 22 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Chiêu Thống thứ 2 (1788)
Người soạn: Nguyễn Bao Định 阮葆定; quê quán: xã Kim Lũ; chức vị: Giáo thụ
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Hành trạng, công tích nhân vật
Sinh hoạt làng xã
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Từ xưa xã Tựu Liệt, việc thờ phụng các vị đỗ đạt khoa cử và quan lại đều do các họ tộc tự thờ tổ tiên của mình Vừa rồi, ngài Đô đốc Trác Lĩnh hầu họ Hoàng nguyên quán xã Linh Đường do được bầu là Hậu thần xã ta, nên được dân xã cho nhập cư và tham gia vào văn hội của làng Trác Lĩnh hầu đã bàn bạc với xã dựng đàn thờ Tiên hiền ở bên cạnh chùa, cúng ruộng thờ, bày đặt lễ nghi và dựng bia ghi họ tê các vị Tiên hiền bản xã, chia 3 hạng, gọi là Tiền hội (gồm tổ tiên các dòng họ), Trung hội và Hậu hội, trong đó phụ thân của Trác Lĩnh hầu là Tả Đô đốc Huyền Quận công được liệt vào hàng Trung hội, và bản thân Trác Lĩnh hầu được liệt vào hạng Hậu hội

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)