Tiên hiền sự tích/ Khoa trường bi ký

Tiên hiền sự tích/ Khoa trường bi ký

Thông tin cơ bản

Tiên hiền sự tích/ Khoa trường bi ký
先賢事跡/科場碑記
Kí hiệu: 18406/18407
Thác bản bia sưu tầm ở đình xã Đông Chiếu huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 100 x 165 cm, gồm 31 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Giáp Thân Cảnh Hưng thứ 25 (1764).
Người soạn: Đặng Lan 鄧蘭; chức: Tán trị thừa chánh sứ ty tham nghị các xứ Sơn Nam.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi sự tích đền thờ tiên hiền ở xã Đông Chiếu. Đền thờ được xây dựng từ đời Lý do tướng công Bùi Quốc Khái khởi xướng. Trải qua nhiều năm tháng ngôi đền đã bị hư hỏng. Quan sở sứ Bùi Huy Ảnh và quan đồng trị Bùi Bá Thuần đã đứng ra hưng công cùng với dân làng góp công góp của tu bổ lại đền. Mặt sau của bia ghi họ tên những người bản xã đã đỗ đạt trong các khoa thi Hương, thi Hội từ đời Chính Hòa đến đời Tự Đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)