Tiên hiền thọ cơ chi bi

Tiên hiền thọ cơ chi bi

Thông tin cơ bản

Tiên hiền thọ cơ chi bi
先賢壽基之碑
Kí hiệu: 6129
Thác bản bia xã Nghĩa Phú huyện Cẩm Giàng 錦江縣義富社, sưu tầm tại đình xã Nghĩa Phú huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 95 x 120 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 380 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 17 (1696).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Tiểu sử Tiến sĩ Nguyễn Chân Nho sau đổi là Nguyễn Danh Nho. Ông sinh năm Dương Hòa thứ 4 (1638) quê tại làng Nghĩa Phú huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Năm 26 tuổi đỗ Hương giải khoa Quý Mão, năm 33 tuổi đỗ Tiến sĩ khoa Canh Tuất năm Cảnh Trị thứ 8 (1670). Ông làm quan đến Hộ bộ Hữu thị lang, có đi sứ, được phong tước nam rồi tước tử. Ông đã mua 1 khu đất và 1 cái bàn thờ đá giao cho văn hội xã làm đền thờ để cúng tế các bậc tiên hiền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)