Tiên hiền từ bi /Bản huyện tư văn

Tiên hiền từ bi /Bản huyện tư văn

Thông tin cơ bản

Tiên hiền từ bi /Bản huyện tư văn
先賢祠碑記/本縣斯文
Kí hiệu: 9382/9383
Thác bản bia sưu tầm ở Văn từ xã Ninh Duy tổng Ninh Duy huyện Tiên Lãng tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 47 x 72 cm, gồm 45 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Sùng Khang thứ 9 (1574).
Người khắc: Nguyễn Tất Văn 阮必聞 ; quê quán: xã Tứ Kì.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc Hội Tư văn huyện Tân Minh lập đền thờ tiên hiền cho bản huyện. Ghi họ và tên những người có công đức, cúng tiền bạc để xây dựng Văn từ. Vị trí, diện tích ruộng cúng tế của văn từ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)