Tiên hiền từ bi

Tiên hiền từ bi

Thông tin cơ bản

Tiên hiền từ bi
先賢祠碑
Kí hiệu: 1667/1668
Thác bản bia sưu tầm tại chùa xã Dương Liễu huyện Đan Phượng tỉnh Hà Đông
Thác bản 2 mặt, khổ 51 x 84 cm, gồm 31 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Tân
Niên đại: Hoằng Định thứ 19 (1618)
Người viết chữ: Nguyễn Văn Uyên 阮文淵; chức vị: Đô lại bộ Hộ, Văn Ngạn tử
Người khắc: Nguyễn Trôi 阮 ; quê quán: xã Tử Trầm huyện Yên Sơn
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Sinh hoạt làng xã
Khoa bảng
Tóm lược nội dung:
Hai xã Mậu Hòa và Dương Liễu là nơi có truyền thống Nho học, các đời đều có nhiều người đỗ đạt Ông Nguyễn Mậu Tài là người xã Dương Liễu, hiếu học, thi Hội đỗ tam trường, nay cúng 2 mẫu 2 sào ruộng cho Hội Tư văn làm ruộng tế Hội bèn lập bia ghi tên những người đỗ đạt thuộc 2 xã nói trên để thờ cúng, danh sách chia ra các hạng: Tiến sĩ, Giám sinh, Phủ sinh Mặt sau bia ghi vị trí các thửa ruộng tế điền

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)