Tiền hiền

Tiền hiền

Thông tin cơ bản

Tiền hiền
前賢
Kí hiệu: 19347
Thác bản bia xã Bàn Thạch 磐石社, sưu tầm ở từ đường giáp Đông xã Bàn Thạch phủ Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 47 x 78 cm, gồm 7 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 2 (1917).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi các họ trong giáp Đông xã Bàn Thạch như: Nguyễn, Vũ, Lê, Phan, Đỗ, Trần, Vương, Hoàng, Lê, Lương, Mai, Diệp, Phan có lập đền thờ tiên hiền và ghi tên các vị tiên hiền của từng họ được thờ ở đền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)