Tiền lập văn khế/Hậu hữu cúng từ

Tiền lập văn khế/Hậu hữu cúng từ

Thông tin cơ bản

Tiền lập văn khế/Hậu hữu cúng từ
前立文契/後有供祠
Kí hiệu: 15723/15724
Thác bản bia huyện Lập Thạch phủ Tam Đái 三帶府立石縣, sưu tầm ở đình thôn Trung xã Nhân Mục tổng Nhân Mục huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 60 cm, gồm 20 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 3 (1682).
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Vì sưu dịch nặng nề, không có tiền để chi phí nên giáo phường huyện Lập Thạch phủ Tam Đái đã bán quyền hát cửa đình của mình ở thôn Dĩ xã Nhân Mục với số tiền là 50 quan. Từ nay trở đi đến kỳ nhập tịch, xướng ca ở đình thôn Dĩ, giáo phường bản huyện không được lấy tiền và cỗ nữa. Nay lập văn khế, khắc vào bia đá lưu truyền hậu thế mãi mãi tuân theo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)