Tiên Lữ sơn tự kí

Tiên Lữ sơn tự kí

Thông tin cơ bản

Tiên Lữ sơn tự kí
僊侶山寺記
Kí hiệu: 5825
Thác bản bia xã Kì Vĩ tổng Kì Vĩ huyện Gia Viễn phân phủ Nho Quan tỉnh Ninh Bình 寧平省儒關分府嘉遠縣奇偉總奇偉社, sưu tầm tại chùa Tiên Lữ Sơn thôn Trung xã Kì Vĩ huyện Gia Khánh tỉnh
Ninh Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 80 x 107 cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: năm Canh Dần.
Niên đại ước đoán: Thành Thái thứ 2 (1890).
Người soạn: Nguyễn Duy Ninh 阮維寧; quê quán: xã Xuân Áng; học vị: Tú tài khoa Mậu Thìn.
Người nhuận: Nguyễn Tử Mẫn 阮子忞; quê quán: xã Thư Điền tổng Kì Vĩ; học vị: Cử nhân; chức vị: Tri huyện.
Người viết chữ: Bùi Quang Ngang 裴光昂; quê quán: xã Mỹ Dương huyện Phong Doanh tỉnh Nam Định.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Chùa Tiên Lữ Sơn là ngôi chùa đẹp nhất trong 3 ngôi chùa của làng Kỳ Vĩ huyện Gia Viễn, nổi tiếng là linh ứng. Tương truyền ngày xưa có pho tượng thần từ sông trôi dạt vào địa phận ấp, dân ấp thấy vậy đem rước về chùa thờ cúng. Lâu ngày chùa bị đổ nát hoang phế, tượng thần vứt bỏ ở chùa Phúc Lâu cùng xã. Nay ông Hà Trương nguyên là Suất đội trúng Võ cử, người xã Kì Vĩ tiếp tục thực hiện ý định của bác ruột và cha đẻ, đứng ra xuất tiền của thuê thợ tu bổ lại chùa, 4 bức tường xung quanh xây toàn bằng đá để chùa được bền vững muôn đời.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)