Tiên/Lữ/Tự/Chung

Tiên/Lữ/Tự/Chung

Thông tin cơ bản

Tiên/Lữ/Tự/Chung
仙/侶/寺/鍾
Kí hiệu: 14969/14970/14971/14972
Thác bản chuông xã Đồng Hồn huyện Yên Lạc phủ Vĩnh Tường xứ Sơn Tây nước Đại Việt 大越國山西處永祥府安樂縣桐渾社, sưu tầm tại chùa Tiên Lữ xã Cung Thương tổng Hồn Ngạc huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 38 x 76 cm, gồm 48 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 9 (1828).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Mở đầu nêu ý nghĩa của việc đúc chuông. Ghi họ và tên các vị đã tham gia công đức đúc chuông chùa Tiên Lữ. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)