Tiên ngư lục phường bi ký

Tiên ngư lục phường bi ký

Thông tin cơ bản

Tiên ngư lục phường bi ký
鮮魚六坊碑記
Kí hiệu: 4674/4675
Thác bản bia huyện Thụy Anh phủ Thái Bình đạo Sơn Nam nước Đại Việt 大越國山南道太平府瑞英縣, sưu tầm tại chùa xã Vạn Đồn tổng Quảng Nạp huyện Thụy Anh tỉnh Thái Bình.
Thác bản 2 mặt, khổ 75 x 107 cm, gồm 60 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Nhâm Thìn (?).
Người soạn 1: Bùi Hệ 裴係.
Người soạn 2: Nguyễn Khắc Ân 阮克恩.
Chủ đề:
Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Các vị trùm trưởng và một số ngư dân trong 6 phường đánh cá của huyện Thụy Anh ca tụng nghề đánh cá, đồng thời khắc lại tấm bia ghi cũ lập từ năm Vĩnh Thịnh thứ 2 (1706) ghi 15 điều đoan ước về nghề cá, như phải tôn thờ quân vương, đóng đủ thuế khóa, khi bắt được cá phải chia bán cho 6 xã, không được tự động tăng hoặc
giảm giá.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)