Tiến sĩ bi kí

Tiến sĩ bi kí

Thông tin cơ bản

Tiến sĩ bi kí
進士碑記
Kí hiệu: 1889
Thác bản bia sưu tầm tại văn chỉ xã Mậu Lương huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 60 cm, gồm 2 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 40 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: không ghi
Niên đại ước đoán: thời Nguyễn
Người soạn: không ghi
Chủ đề: Hành trạng, công tích nhân vật
Tóm lược nội dung:
Bia chỉ có 2 dòng chữ, ghi tên Tướng công họ Nguyễn tự Di Quyết, đỗ Tiến sĩ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân khoa Mậu Thìn niên hiệu Thái Hòa triều vua Lê Nhân Tông, chức Đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu, Thị lang

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)