Tiên Sơn từ bi

Tiên Sơn từ bi

Thông tin cơ bản

Tiên Sơn từ bi
仙山祠碑
Kí hiệu: 19445
Thác bản bia sưu tầm ở đền Minh Không xã Liên Huy tổng Liên Huy phủ Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 160 cm, gồm 25 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Sùng Khang thứ 6 (1573).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chỉ đại khái biết nội dung bia ghi việc năm Sùng Khang thứ 1 dựng đền thờ quốc sư Minh Không ở núi Tiên Sơn. Chùa có địa thế rất đẹp, núi Tiên Sơn có tiên ở, đèn rất thiêng. Bia ghi họ tên những người đóng góp tiền để xây dựng (mờ).
Ghi chú: Bia sứt sẹo rất khó đọc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)