Tiên/Sơn/Tự/Tạo/Thiên/Đài

Tiên/Sơn/Tự/Tạo/Thiên/Đài

Thông tin cơ bản

Tiên/Sơn/Tự/Tạo/Thiên/Đài
仙/山/寺/造/天/臺
Kí hiệu: 2790/2791/2792/2793/2794/2795
Thác bản bia xã Côi Sơn huyện Thiên Bản phủ Nghĩa Hưng 義興府天本縣瑰山社, sưu tầm tại chùa Tiên Sơn xã Côi Sơn tổng Vân Côi huyện Thiên Bản tỉnh Nam Định.
Thác bản 6 mặt, khổ 17 x 118 cm, gồm 24 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 9 (1713).
Người soạn: không ghi.
Người viết chữ 1: Trần Hữu Dụng 陳有用.
Người viết chữ 2: Trần Văn Khê 陳文溪.
Người khắc: Lê Phú Lộc 黎富祿; quê quán: Giáp Sơn phủ Kinh Môn, Hải Dương.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Sa môn Tính từ tự Tuyết Lương thiền sư hưng công quyên góp dựng đài hương chùa Tiên Sơn để cung tiến lên vị Tổ sư Tuyết tính thiền sư. Ghi tên các vị đóng góp công đức.
Ghi chú: Địa danh Thiên Bản trên dòng ghi chú sưu tầm là chép theo địa danh cũ trước khi đổi thành Vụ Bản vào thời Tự Đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)