Tiên Tích thiền tự ký sám bi ký

Tiên Tích thiền tự ký sám bi ký

Thông tin cơ bản

Tiên Tích thiền tự ký sám bi ký
仙跡禪寺記懺碑記
Kí hiệu: 18295
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Tiên Tích phố Nam Ngư, Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 72 x 104 cm, gồm 8 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 240 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quý Dậu Bảo Đại thứ 8 (1933).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi họ tên những người trong hội Từ Ẩu đã mất để hàng năm vào ngày 20 tháng 7 hội sẽ làm lễ, cúng tế cho vong hồn họ được siêu thoát tại chùa Tiên Tích.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)