Tiền triều Đinh Tiên Hoàng Đế công/Đức tăng tu điện miếu bi

Tiền triều Đinh Tiên Hoàng Đế công/Đức tăng tu điện miếu bi

Thông tin cơ bản

Tiền triều Đinh Tiên Hoàng Đế công/Đức tăng tu điện miếu bi
前朝丁先皇帝廟功/德增修殿廟碑
Kí hiệu: 15855/15856
Thác bản bia sưu tầm ở đền thờ Đinh Tiên Hoàng xã Trường Yên Thượng tổng Trường Yên huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 2 mặt, khổ 91 x 155 cm, gồm 34 dòng chữ Hán, không có Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, có chữ húy Cửu: .
Niên đại: Chính Hòa thứ 17 (1696).
Người soạn: họ Nguyễn 阮; học vị: Tiến sĩ; chức vị: Hàn lâm trí sĩ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Thường nghe nói đời trước mở ra nền móng để lại công đức cho đời sau. Đinh Tiên Hoàng Đế là người định ra chế độ điền chương, đặt ra quân lữ là vị vua chính thống đầu tiên của nước Việt ta. Chúa Trịnh Định Vương xét thấy các triều trước đã ban cho miếu thờ Đinh Tiên Hoàng 9 mẫu 6 sào đất, nay cấp thêm cho ruộng cúng tế 80 mẫu, và ban cho dân xã Trường Yên được miễn phu dịch, để lo quét dọn trông nom thờ cúng. Truy phong cho làm Thượng đẳng thần từ xuân tu bốn mùa cúng tế. Nay làm bài ký ghi lại việc này khắc vào bia đá.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)