Tiền triều Đinh Tiên Hoàng Đế miếu công /Đức bi ký tịnh minh

Tiền triều Đinh Tiên Hoàng Đế miếu công /Đức bi ký tịnh minh

Thông tin cơ bản

Tiền triều Đinh Tiên Hoàng Đế miếu công /Đức bi ký tịnh minh
前朝丁先皇帝廟功/德碑記并銘
Kí hiệu: 15853/15854
Thác bản bia sưu tầm ở đền vua Đinh xã Trường Yên Thượng tổng Trường Yên huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 137 cm, gồm 53 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu: .
Niên đại: Hoằng Định thứ 9 (1609).
Người soạn: Nguyễn Lễ 阮禮 (1543- 1619); quê quán: xã Kiệt Đặc huyện Chí Linh (nay thuộc huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương); học vị: Đệ tam giáp đồng tiến sĩ khoa Mậu Thìn niên hiệu Sùng Khang 3 (1568) đời Mạc Mậu Hợp; chức vị: Thị lang Bộ Lễ, Đông các Đại học sĩ, Thượng thư, tước Tuyền Quận công.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Người nào có công đức với dân thì được thờ cúng. Đinh Tiên Hoàng Đế khởi nghiệp ở đất Hoa Lư, dẹp yên thập nhị sứ quân, lên ngôi Hoàng đế, định ra triều nghi, lập ra quân lữ, điển chương, văn vật rực rỡ thật đáng ca ngợi, vua chính thống của đất Việt ta bắt đầu đây. Trải qua các đời triều đình đều cấp ruộng để làm tự điền và cho xã Trường Yên huyện Gia Viễn được miễn phu dịch, trông nom quét dọn, lo việc thờ phụng Đinh Tiên Hoàng ở đất này. Nay vua Lê chúa Trịnh lệnh cho tu bổ đền miếu, cấp thêm ruộng cúng tế, để hàng năm cúng tế được trọng thể, để tỏ lòng biết ơn đối với việc bậc tiên đế của nước ta. Ghi họ và tên các vị quan viên xã Trường Yên Thượng, chư vị thiện tín đã có công đức tiền của vào việc tu bổ. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)