Tiền triều Lê Đại Hành Hoàng Đế miếu/Công đức bi ký tịnh minh

Tiền triều Lê Đại Hành Hoàng Đế miếu/Công đức bi ký tịnh minh

Thông tin cơ bản

Tiền triều Lê Đại Hành Hoàng Đế miếu/Công đức bi ký tịnh minh
前朝黎大行皇帝廟/功德碑記并銘
Kí hiệu: 15870/15871
Thác bản bia sưu tầm ở điện vua Lê xã Trường Yên Hạ tổng Trường Yên huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 2 mặt, khổ 115 x 155 cm, gồm 60 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, có chữ húy: trần ; đề: .
Niên đại: Hoằng Định thứ 9 (1609).
Người soạn: Nguyễn Lễ 阮禮 (1543- 1619); quê quán: xã Kiệt Đặc huyện Chí Linh (nay thuộc huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương); học vị: Đệ tam giáp đồng tiến sĩ khoa Mậu Thìn niên hiệu Sùng Khang 3 (1568) đời Mạc Mậu Hợp; chức vị: Thị lang Bộ Lễ, Đông các Đại học sĩ, Thượng thư, tước Tuyền Quận công.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Lê Đại Hành Hoàng Đế là người có công lao to lớn với đất nước, các đời sau không thể quên công đức đó. Từ trước đến nay các triều đại đã ban cấp cho 4 mẫu 8 sào đất để xây miếu đình và làm tự điền phụng thờ quanh năm, nhiều lần được gia phong là Thượng đẳng thần, chép vào sổ cúng tế của nhà nước. Nay chúa Bình An Vương cho tu bổ lại miếu thờ, cấp thêm cho 5 mẫu 2 sào ruộng để chu cấp tiền hương khói. Ghi họ và tên các vị quan viên, chư vị thiện nam tín nữ đã cúng tiền của để trùng tu miếu thờ. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)