Tín thí điền Bảo Lâm tự lập bi

Tín thí điền Bảo Lâm tự lập bi

Thông tin cơ bản

Tín thí điền Bảo Lâm tự lập bi
信施田寶林寺立碑
Kí hiệu: 5844
Thác bản bia xã Phan Khê huyện Lang Tài phủ Thuận An 順安府良才縣鄱溪社, sưu tầm tại chùa Bảo Lâm xã Phiên Khê tổng Tỳ Bà huyện Lương Tài phủ Thuận An tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 81 cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đức Long thứ 4 (1632).
Người viết chữ: Nguyễn Hưng Công 阮興功; chức vị: Phủ sĩ.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bốn vị tín sĩ, tín vãi ở xã Phan Khê cúng cho nhà chùa 3 thửa ruộng và 1 thửa ao để gửi giỗ cho người thân. Có ghi diện tích, địa điểm các thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)