Tín thí Hưng Phúc tự bi

Tín thí Hưng Phúc tự bi

Thông tin cơ bản

Tín thí Hưng Phúc tự bi
信施興福寺碑
Kí hiệu: 19395
Thác bản bia xã Đông Phù huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山 府安豐縣東扶社, sưu tầm ở chùa Hưng Phúc xã Đông Phù huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 20 x 60 cm, gồm 8 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 12 (1620).
Người soạn: Lưu Văn Hiển 劉文顯, tự Phúc Minh; chức vị: Xã trưởng.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Xướng mua 4 sào ruộng cúng cho chùa làm ruộng tam bảo. Dân xã đồng ý cho cha mẹ bà cùng một số người trong họ được gửi giỗ tại chùa. Ghi họ tên từng vị: cha hiệu Phúc […], mẹ hiệu Từ Tín; Nguyễn Thị Bãi, NGuyễn Thị Hân, Lưu Trọng Tăng, Nguyễn Thị Đạm v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)