Tịnh Quang tự bi/Phụng sự điền kí

Tịnh Quang tự bi/Phụng sự điền kí

Thông tin cơ bản

Tịnh Quang tự bi/Phụng sự điền kí
淨光寺碑/奉事田記
Kí hiệu: 5477/5478
Thác bản bia xã Từ Sơn huyện Quế Dương phủ Từ Sơn 慈山府桂楊縣慈山社, sưu tầm tại chùa Tịnh Quang xã Từ Phong tổng Bồng Lai huyện Quế Dương tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 80 cm, gồm 31 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Cảnh Trị thứ 7 (1669).
Người viết chữ: Mai Ngọc Lương 枚玉糧.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Đức Nghiêm thiền sư họ Nguyễn, tự Chân Pháp Kiên trụ trì tại chùa Tinh Quang, sau khi viên tịch vào năm Giáp Thân, có để lại số ruộng và ao tổng cộng 9 mẫu, đã giao lại cho quan viên xã Từ Sơn cày cấy để thờ phụng và cúng giỗ nhà sư. Mặt sau ghi họ tên những người cúng tiền làm mới 6 pho tượng Phật và sơn 53 pho tượng Phật khác cho chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)