Tổ Long Sơn Liên Trì tự/Tổ sư bi kí/Lưu truyền/Vạn đại

Tổ Long Sơn Liên Trì tự/Tổ sư bi kí/Lưu truyền/Vạn đại

Thông tin cơ bản

Tổ Long Sơn Liên Trì tự/Tổ sư bi kí/Lưu truyền/Vạn đại
祖山蓮池寺/祖師碑記/留傳/萬代
Kí hiệu: 10857/10858/10859/10860
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Liên Hoa xã Diệm Khê tổng Trúc Động huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 34 x 73cm và 9 x 70cm, gồm 38 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 6 (1725).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông Phạm Tuấn Hiền pháp tự Tính Dụng tu ở chùa Hoa Yên núi Yên Tử. Nay thấy chùa Liên Tri ở xã Diệm Khê bị đổ nát, thiền sư đã cùng dân làng hưng công tu tạo tại chùa, xây hành lang, tam quan, đúc chuông cho chùa. Thiền sư lại cúng vào chùa 2 sào ruộng làm ruộng Tam bảo. Quan viên, dân làng đã tôn bầu thiền sư là Tổ sư, sau này thiền sư 100 tuổi vào các ngày giỗ hàng năm chùa sẽ cúng lễ thiền sư theo đúng lễ nghi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)