Tô Quận công thần đạo bi minh

Tô Quận công thần đạo bi minh

Thông tin cơ bản

Tô Quận công thần đạo bi minh
蘇郡公神道碑銘
Kí hiệu: 4339
Thác bản bia huyện Đường An 堂安縣, sưu tầm tại xã Mộ Trạch tổng Tuyển Cử phủ Bình Giang tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 67 x 120 cm, gồm 2y7 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Diên Thành thứ 2 (1579).
Người soạn: Đỗ Uông 杜汪; học vị: Tiến sĩ khoa Bính Thìn; chức vị: Đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu, Công bộ Tả thị lang kiêm Đông các Đại học sĩ; tước: Phúc Khê bá.
Chủ đề:
– Hành trạng công tích nhân vật.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Gia phả họ Lê và tiểu sử của Lê Quang Bí (Tô Quận công): tiên tổ Lê Quang Bí là Lê Huy Nhữ người Thanh Hóa, thời Trần Dụ Tông làm Thiên chương các Đại học sĩ. Tiên tổ 6 đời và cha của Tô Quận công đều làm quan to qua các triều, ông đỗ Tiến sĩ năm Bính Tuất (1526), trải các chức Hiệu lý ở Hàn lâm viện, Án sát ở Sơn Tây, Tham chính ở Tuyên Quang, làm Hộ bộ Tả Thị lang, được cử đi sứ Bắc quốc, bị nhà Minh lưu giữ lại 18 năm. Về nước ông được thăng đến Lại bộ Thượng thư Tô Xuyên hầu. Khi mất được Hoàng thượng ban tặng cho nhiều tiền bạc, tặng Thiếu bảo Tô Quận công, ban thụy Trung Thận, lại cấp cho tế điền, xây dựng từ đường, người cày cấy, phụng sự hương hỏa quanh năm. Bia do viên quan tùy tùng là An Tập bá Phạm Văn Tốn và họ trò của Tô Quận công là Phú Sơn bá Lê Thọ Khảo cúng tiền dựng ở mộ ông. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)