Toàn thôn Khang Thái tự/Ức tải vinh hoa bi

Toàn thôn Khang Thái tự/Ức tải vinh hoa bi

Thông tin cơ bản

Toàn thôn Khang Thái tự/Ức tải vinh hoa bi
全村康泰祀/億載榮華碑
Kí hiệu: 8654/8655/8656/8657
Thác bản bia thôn Đặng Xá xã Thanh Nga huyện Văn Giang phủ Thuận An 順安府文江縣青莪社鄧舍村, sưu tầm tại miếu thôn Đặng Xá xã Thanh Nga tổng Đồng Than huyện Yên Mĩ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 43 x 92 cm, gồm 61 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Trị thứ 2 (1664).
Người soạn: Trương Tất Tố 張必做; quê quán: xã Hoàng Đôi; học vị: Giám sinh.
Người viết: Vũ Đăng Sĩ 武登仕; quê quán: xã Lâm Giá huyện Gia Lâm.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông Tự thừa Đỗ Khôi tự là Phúc Thịnh và vợ là Chu Thị Thú hiệu là Diệu Thành, đã xuất tiền mua gỗ lim cho làng làm đình và cúng ruộng để canh tác chi dùng vào việc thờ phụng. Quan viên, dân làng tôn ông Đỗ Khôi làm Trùm trưởng và bầu hai vợ chồng ông làm Hậu thần. Có quy định các thể thức cúng giỗ và ghi lại vị trí, diện tích các thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)