Toàn thôn/Tác phúc thịnh diễn ức niên

Toàn thôn/Tác phúc thịnh diễn ức niên

Thông tin cơ bản

Toàn thôn/Tác phúc thịnh diễn ức niên
全村/作福盛衍億年
Kí hiệu: 13805/13806
Thác bản cột hương sưu tầm ở chùa Bảo Ân xã Bồ Sảo tổng Mộ Chu huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 20 x 200cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 850 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên những người góp tiền xây dựng cột hương chùa Bảo Ân, như: thôn Xuân Phong có ông Nguyễn Công Phụ và vợ bà Nguyễn Thị Nhu, v.v..; thôn Thanh Lương có bà Trịnh Thị Tả, ông Kiều Văn Lai, v.v…
Ghi chú: Bốn mặt thác bản ghép lại thành 2 thác bản.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)