Toàn thôn/Thủy tạo/Thạch bi/Lập ký

Toàn thôn/Thủy tạo/Thạch bi/Lập ký

Thông tin cơ bản

Toàn thôn/Thủy tạo/Thạch bi/Lập ký
全村 /始造/石碑/立記
Kí hiệu: 13247/13248/13249/13250
Thác bản bia thôn Thượng Lộc xã Bình Cách huyện Tứ Kỳ phủ Hạ Hồng 下洪府四岐縣平格社上祿村, sưu tầm ở chùa Hà Khánh xã Bình Cách tổng Hà Lộ huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.
Thác bản bia 4 mặt, khổ 42 x 76cm, gồm 40 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 14 (1718).
Người viết: Phạm Duy Cơ 范維基 , tự Huệ Chất 惠質.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích..
Tóm lược nội dung:
Năm Chính Hòa thứ 25 (1704) quan viên, hương lão và dân thôn Thượng Lộc xã Bình Cách đã hưng công xây dựng gác chuông và 3 gian 2 chái tiền đường chùa Hà Khánh. Ghi họ tên các vị hưng công, hội chủ, sãi vãi đã có công đức tiến cúng tiền bạc tu sửa chùa. Năm Tân Mão (1711) các vị hội chủ Vũ Văn Cao và vợ bà Hoàng Thị Miêu, ông Phạm Đắc Lộc và vợ bà Vũ Lý, ông Mai Văn Tuấn và vợ bà Phùng Thị Toan, v.v… đã tiến cúng tiền bạc đúc chuông chùa Hà Khánh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)