Toản tu bi ký/Phụng tự bi kí

Toản tu bi ký/Phụng tự bi kí

Thông tin cơ bản

Toản tu bi ký/Phụng tự bi kí
纂修碑記/奉祀碑記
Kí hiệu: 7142/7143
Thác bản bia xã Đông Sàng 東床社, sưu tầm tại từ đường xã Đông Sàng tổng Cam Thịnh huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 49 x 91 cm, gồm 30 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 4 (1795).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.Tóm lược nội dung:
Vương phủ Thị nội cung tần Nguyễn Thị Ngọc Liêu hiệu Chiêu Dung tục gọi Đức Bà Thuấn, quê tại bản xã. Từ thời Lê bà đã về quê dựng tòa từ đường để thờ phụng tổ tiên và cha mẹ, cấp ruộng cho hai xã Đông Sàng và Nam Nguyễn canh tác dùng cho việc tế tự. Vào năm Bính Thân niên hiệu Cảnh Hưng thứ 37 (1776) đền bị hỏa hoạn thiêu cháy, chỉ còn lại tấm bia cũ. Năm Canh Tí (1780) sửa chữa lại tòa hạ cung, đồng thời sao chép lại toàn bộ nội dung tấm bia cũ khắc lại vào một mặt của tấm bia mới này để lưu truyền ân đức của Đức bà. Mặt sau bi là nội dung bia cũ khắc vào năm Khánh Đức thứ 3 (1651), ghi chép việc lập từ đường, đặt tế điền cho 2 xã, những cam kết cúng giỗ và tên hiệu, ngày giỗ của các vị gia tiên.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)