Toàn xã bi kí/Hậu thần bi kí

Toàn xã bi kí/Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Toàn xã bi kí/Hậu thần bi kí
全社碑記/後神碑記
Kí hiệu:12268/12269
Thác bản bia xã Nhị Châu huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣 洲社, sưu tầm tại từ chỉ xã Nhị Châu tổng Trác Châu phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 42 x 82cm, gồm 14 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 4 (1738).
Người soạn: Đào Sĩ 陶士.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông Trần Thiện Đoán cùng vợ Đào Thị Non cấp 100 quan tiền cùng 1 mẫu ruộng và 3 con lợn gia 9 quan, 5 vò rượu, 4 mâm xôi, 300 cái bánh để giúp cho dân chi dùng vào việc làm đình. Quan viên, sắc mục và dân xã tôn bầu ông bà làm Hậu thần. Qui định, hàng năm các kì nghênh rước thần lễ nhập tịch làng đều biếu Hậu thần 2 con gà, 2 chai rượu, 2 mâm xôi. Ghi ngày giỗ của Hậu thần, vị trí các thửa ruộng cúng tiến và lệ cúng tế Hậu thần hàng năm. Có ghi bài vị Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)