Tộc Hậu bi chí

Tộc Hậu bi chí

Thông tin cơ bản

Tộc Hậu bi chí
族后碑誌
Kí hiệu: 14858
Thác bản bia thôn Bão Đức xã Mộ Đạo huyện Yên Lãng phủ Vĩnh Tường 永祥府安朗縣幕道社飽德村, sưu tầm tại từ đường họ Nguyễn thôn Bão Đức xã Mộ Đạo tổng Hương Canh huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 90 cm, gồm 17 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đồng Khánh thứ 2 (1887).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bản tộc tu sửa từ đường. Bà Nguyễn Thị Thi hiệu Diệu Phú và bà Nguyễn Thị Liễu, mỗi người trợ giúp 200 quan để trợ giúp việc xây dựng tu bổ, lại cúng mỗi người 2 sào ruộng làm ruộng tế tự. Toàn họ bầu hai bà làm Hậu tộc, hàng năm hưởng cúng giỗ. Ghi vị trí ruộng cúng tiến và lệ cúng giỗ Hậu hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)