Tối linh từ bi kí

Tối linh từ bi kí

Thông tin cơ bản

Tối linh từ bi kí
最靈祠碑記
Kí hiệu: 16982
Thác bản bia thôn Tân Khai huyện Thọ Xương phủ Hoài Đức 懷德府壽昌縣新開村, sưu tầm tại đền thôn Tân Khai huyện Thọ Xương phủ Hoài Đức, Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 59 x 109 cm, gồm 27 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 21 (1840).
Người soạn: Quế Sơn My phủ cư sĩ.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi lại quá trình trùng tu đền thờ Bạch Mã đại vương vào các năm: Gia Long Giáp Tí (1804), Minh Mệnh Nhâm Ngọ (1822). Tô Lịch cổ thần, Thiết Lâm cổ thần được phối hưởng hai bên tả hữu. Có họ tên những người đóng góp tiền của xây dựng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)