Tôn chi như phật/Kính chi như thần/Ngưỡng chỉ bi văn/Vạn ức kì thế

Tôn chi như phật/Kính chi như thần/Ngưỡng chỉ bi văn/Vạn ức kì thế

Thông tin cơ bản

Tôn chi như phật/Kính chi như thần/Ngưỡng chỉ bi văn/
Vạn ức kì thế
尊之如佛/敬之如神/仰止碑文/萬億其世
Kí hiệu: 2493/2494/0495/2496
Thác bản bia đình xã Phù Ninh huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn 慈山府東岸縣扶寧社, sưu tầm tại xã Phù Ninh tổng Hạ Dương phủ Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 4 mặt, khổ 30 x 78 cm, gồm 52 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề , Cửu .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 2 (1741).
Người soạn: Nguyễn Bá Quýnh 阮伯炯; quê quán: Hoa Lâm huyện Nam Đường; học vị: Tiến sĩ khoa Quí Sửu, niên hiệu Long Đức thứ 2 (1733); chức vị: Tư nghiệp.
Người viết chữ: Ngô Khanh 吳卿; chức vị: Thị nội Thư tả, Binh phiên.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Tổng Thái giám Thức Thọ hầu Nguyễn tướng công thuộc dòng dõi quí tộc xứ Kinh Bắc. Nay ông đã cúng 130 quan tiền và 3 mẫu 4 sào ruộng cho dân xã Phù Ninh để đỡ khó khăn vì binh hỏa chiến tranh. Bản xã biết ơn, tôn bầu thân phụ của ông là Tăng Thọ hầu họ Nguyễn tự Phúc Tiến làm Hậu thần, thân mẫu ông là bà họ Nguyễn hiệu Từ Đức làm Hậu phật. Bia qui định các thể thức cúng giỗ và ghi lại vị trí, diện tích các thửa ruộng. Có bài minh 8 câu ca tụng công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)