Tôn Hậu thần bi ký

Tôn Hậu thần bi ký

Thông tin cơ bản

Tôn Hậu thần bi ký
尊後神碑記
Kí hiệu: 9376/9377
Thác bản bia xã An Cương huyện Tiên Minh phủ Nam Sách 南策府先明縣安岡社, sưu tầm ở miếu Giáp Bắc xã Ninh Duy tổng Ninh Duy huyện Tiên Lãng tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 80 cm, gồm 33 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 650 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vạn Khánh thứ 1 (1662).
Người soạn: Cương Minh Dương 岡明楊; chức vị: Nho học.
Người khắc: Nguyễn Lương Chức 阮良職 ; quê quán: xã Phú Kê.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bản xã thiếu tiền nộp thuế, ông Nguyễn Công Minh và vợ bà Phạm Thị Khương hiệu là Diệu Thái ở xã An Cương huyện Tiên Minh phủ Nam Sách, đã cúng cho xã 70 quan tiền sử để chi dùng. Quan viên, hương lão bản xã tôn bầu ông bà làm Hậu thần. Ghi lễ cúng tế hàng năm. Có bài minh 20 câu ca tụng công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)