Tổng đốc đại vương thần từ kí

Tổng đốc đại vương thần từ kí

Thông tin cơ bản

Tổng đốc đại vương thần từ kí
總督大王神祠記
Kí hiệu: 1255
Thác bản bia sưu tầm tại miếu xã Mậu Hòa huyện Đan Phượng tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 58 x 110 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Hồng Thuận thứ 4 (1512)
Người soạn: Nguyễn Ích Tốn 阮益遜, tên tự Ấu Mẫn, tên hiệu Tu Thiện Doãn, Hòa Đàm; học vị: Tiến sĩ khoa Giáp Thìn (1484); chức vị: Hàn lâm viện kiểm thảo, Binh bộ, Lễ bộ Hữu Thị lang
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Sự tích, thần phả, gia phả
Tóm lược nội dung:
Đền thờ thần Tổng đốc Trục Đông Nga Vương, mặc dù sử sách không thấy ghi chép lai lịch, nhưng tương truyền ngài đã có công đánh giặc bảo vệ đất nước, tục gọi ngài là Tổng đốc Vương, vì thế được dân thờ phụng Văn bia ca ngợi sự linh thiêng của Thần, như gặp khi trời nắng hạn, đến đền cầu mưa thì chỉ trong chốc lát được mưa xuống tràn đồng Dân chúng từ dân cày, người đi buôn, kẻ tiều phu, đánh cá, cho đến người mắc bệnh tật, lính đến kỳ nhập ngũ, học trò ra ứng khoa thi vv… đều tìm đến đền cầu xin để được thần phù hộ

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)