Tông sư bi kí/Môn đồ/Đệ tử/Trí vu am tháp

Tông sư bi kí/Môn đồ/Đệ tử/Trí vu am tháp

Thông tin cơ bản

Tông sư bi kí/Môn đồ/Đệ tử/Trí vu am tháp
宗師碑記/門徒/弟子/置于庵塔
Kí hiệu: 3731/3732/3746/3747
Thác bản bia sưu tầm tại chùa xã Xích Đằng huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 24 x 58 cm và 34 x 56 cm, gồm 34 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 5 (1739).
Người viết: tên tự: Tính Hiệu.
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Tiểu sử sư tổ chùa Pháp Vân. Ông họ Đào hiệu Tự Chân sinh năm Nhâm Tý quê nguyên ở xã Đồng Tỉnh huyện Thanh Lan phủ Tiên Hưng trong một gia đình có nhiều người đi tu. Ông nội ông trụ trì tại chùa Pháp Vân thôn Đồng Hy xã Đỗ Xá. Truyền đến đời bố ông là Trưởng lão rồi sinh ra Tôn sự. Khi còn nhỏ ông rất thông minh, tinh thông Nho học, am hiểu các kinh điển Phật giáo. Năm 17 tuổi ông xuất gia thụ giáo quy y ở tổ Hương Hải thiền sư. Năm Canh Thân, 29 tuổi ông về trụ trì chùa Nguyệt đường, năm Canh Tí, 47 tuổi trụ trì chùa Chân Lạc, 3 năm sau về trụ trì chùa Pháp Vân. Năm Nhâm Dần chúa Nhân Vương mở kỳ thi thiền tông tại chùa Báo Thiên, ông dự thi được sắc phong chức Tăng Chánh. Năm Giáp Thìn chúa Nhân Vương ngự giá tới thăm chùa, lệnh cho mở rộng trùng tu để hàng năm hai kỳ xuân thu chúa ngự về vấn đạo đàm kinh, và tôn phong ông làm Chánh Pháp sự. Năm Đinh Mùi ông lại đi thi, được phong chức Tăng thống. Năm Nhâm Tí, Thái Thượng hoàng ngự giá chùa Nguyệt Đường mở pháp hội, ông được ban chức Hòa thượng. Năm Giáp Dần đi thi, được tuyển vào hầu trong nội đàm. Năm Bính Thìn Chúa ngự giá chùa Phúc Long, triệu ông tới vấn kinh rồi cho vào triều giảng đạo, phong là Phương Trượng Đại Hòa thượng. Năm Kỉ Mùi, 68 tuổi ông quy tịch. Môn đồ dựng am tháp, tạc tượng thờ ông.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)