Tòng tự bi kí

Tòng tự bi kí

Thông tin cơ bản

Tòng tự bi kí
從祀碑記
Kí hiệu: 16353
Thác bản bia sưu tầm tại xã Kim Quan tổng Kim Quan huyện Thạch Thất tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 1 mặt, khổ 36 x 60 cm, gồm 13 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 250 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 21 (1868).
Người soạn: Nguyễn Tiệp 阮捷; học vị: Cử nhân khoa Mậu Thìn.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc khoa bảng trong xã. Xã vốn từ trước không có người đỗ đạt, kể từ năm Minh Mệnh Mậu Tí (1828) có ông Nguyễn Hữu Quang là khai khoa của làng. Từ đó về sau việc học hành ngày càng tốt hơn. Quan viên, dân xã lập văn chỉ trên nền nhà cũ của ông Nguyễn Hữu Quang để phụng thờ và nêu gương việc học. Kê các xứ ruộng dùng vào việc tế lễ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)