Trà Sơn thiền tự/Công đức bi kí

Trà Sơn thiền tự/Công đức bi kí

Thông tin cơ bản

Trà Sơn thiền tự/Công đức bi kí
茶山禪寺/功德碑記
Kí hiệu: 12036/12037
Thác bản bia xã Huề Trì huyện Giáp Sơn phủ Kinh Môn 荊門府峽山縣 池社, sưu tầm tại chùa Trà Sơn xã Huề Trì tổng Cổ Tân phủ Kinh Môn tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 58 x 88cm, gồm 31 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 750 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Tân .
Niên đại: Bảo Thái thứ 2 (1721).
Người soạn và viết: Tuệ Trân 慧珍; chức vị: Nhà sư.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc, vào năm Ất Dậu (1705), ông Nguyễn Văn Trắc tự Phúc Kính và vợ là Nguyễn Thị Triền cúng tiền dựng tòa thượng điện chùa Trà Sơn. Nay lập bia ghi lại công đức, ghi họ và tên các vị hưng công, những người cùng đóng góp tiền của sửa chùa Trà Sơn. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)