Trai Bồn tự khánh/Trai Bồn tự khánh

Trai Bồn tự khánh/Trai Bồn tự khánh

Thông tin cơ bản

Trai Bồn tự khánh/Trai Bồn tự khánh
齋盆寺磬/齋盆寺磬
Kí hiệu: 14921/14922
Thác bản khánh sưu tầm tại chùa Trai Bồn xã An Tâm tổng Thư Xá huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 125 x 100 cm, gồm 1 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 14 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 18 (1837).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Khắc duy nhất dòng niên đại năm đúc khánh năm Minh Mệnh thứ 18 (1837).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)