Trấn Bắc tự chung

Trấn Bắc tự chung

Thông tin cơ bản

Trấn Bắc tự chung
鎮北寺鍾
Kí hiệu: 20941/20942/20943/20944
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Trấn Bắc, Hà Nội.
Thác bản 4 mặt, khổ 40 x 68 cm, gồm ??? dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1100 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi họ tên các hậu chủ và những người có công đức cúng tiến tiền của để đúc chuông cho chùa Trấn Bắc. Trong đó có ông Nguyễn Đăng Đệ và vợ là Nguyễn Thị Nghi, ông Nguyễn Trọng bảo, vợ là Nguyễn Thị Nghĩa, ông Nguyễn Công Tuệ, vợ là Nguyễn Thị Lộ…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)