Trần gia Hậu phủ bi kí

Trần gia Hậu phủ bi kí

Thông tin cơ bản

Trần gia Hậu phủ bi kí
陳家後府碑記
Kí hiệu: 16844
Thác bản bia sưu tầm tại phủ Thánh mẫu xã Đông Quang huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 70 cm, gồm 12 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 6 (1871).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Nhân lúc dân xã Mĩ Lộc và Đông Quang tu bổ phủ Tiên Thánh, con rể ông Trần Văn Súy ở phố Nam An tỉnh Nam Định đã cúng 200 đồng, 1 mẫu 6 ruộng giúp 2 xã nên bố mẹ vợ ông được dân 2 xã bầu làm Hậu phủ. Bia ghi tên hiệu, quê quán, ngày giỗ của 2 vị Hậu và vị trí, diện tích ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)