Trần Hậu bi ký

Trần Hậu bi ký

Thông tin cơ bản

Trần Hậu bi ký
陳後碑記
Kí hiệu: 15930
Thác bản bia xóm Vĩnh Thuận phố Đông Mặc huyện Mỹ Lộc phủ Xuân Trường 春長府美祿縣東墨广甫 , 永順𥯎, sưu tầm ở đình thôn Đống Mụ xã Đông Mặc tổng Đông Mặc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 56 cm, gồm 40 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 150 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 17 (1864).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Nay thôn Đống Mụ xã Đông Mặc tu sửa lại đình. Bà Trần Thị Huệ ở hiệu Vĩnh Thuận phố Đông Mặc huyện Mỹ Lộc đã cúng 200 quan để dân làng sửa chữa đình, lại cúng 2 mẫu ruộng để gửi giỗ cho cha mẹ. Quan viên và dân làng đã thuận tình bầu cha bà là ông họ Trần tự Phúc Hậu và mẹ bà Trần Thị Uyển hiệu Từ Thiện làm Hậu thần. Ghi rõ ngày giỗ của Hậu thần và vị trí các thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)