Trần Hậu bi ký

Trần Hậu bi ký

Thông tin cơ bản

Trần Hậu bi ký
陳後碑記
Kí hiệu: 15928
Thác bản bia phố Đông Mặc xã Đông Mặc huyện Mỹ Lộc phủ Xuân Trường 春長府美祿縣東墨社東墨广甫 , , sưu tầm ở đình thôn Đống Mụ xã Đông Mặc tổng Đông Mặc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 34 x 54 cm, gồm 11 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 130 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 17 (1864).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Nay thôn Đống Mụ tạo đình sở. Bà Trần Thị Huệ hiệu Từ Ái đã bỏ ra 100 quan tiền để giúp dân làng sửa chữa đình, lại nguyện góp 50 quan để làng chi dùng vào việc công và cúng 1 mẫu ruộng để làng canh tác lấy tiền hoa lợi lo việc hương khói. Quan viên và dân làng đã thuận tình bầu bà làm Hậu thần. Qui định, sau này bà 100 tuổi, vào ngày giỗ dân làng sẽ cúng giỗ tại đình. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)