Trần miếu bi ký

Trần miếu bi ký

Thông tin cơ bản

Trần miếu bi ký
陳廟碑記
Kí hiệu: 13516
Thác bản bia sưu tầm ở đền Tức Mặc xã Tức Mặc tổng Tức Mặc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 120 x 207cm, gồm 33 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 6 (1853).
Người soạn: Ngô Thế Vinh 吳世榮, tự Dương Đình 陽亭; quê quán: người xã Bái Dương huyện Nam Chân tỉnh Nam Định (nay thuộc xã Nam Dương huyện Nam Trực tỉnh Nam Định; học vị: thi đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân năm Kỷ Sửu, niên hiệu Minh Mệnh thứ 10 (1829) đời vua Nguyễn Thánh Tổ; chức vị: Lang trung Bộ Lễ.
Người viết: Trần Sĩ Chấn 陳士振; quê quán: xã Tức Mặc; học vị: Tú tài.
Người khắc: Nguyễn Thiệu 阮紹; quê quán: thôn Áng Ngũ huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Hương Tức Mặc là cố hương của nhà Trần. Miếu điện ở đó đã nhiều lần được trùng tu. Đến năm Tự Đức thứ 5 (1852), Phan Huy Vịnh đến nhậm chức Bố chính sứ tỉnh Nam Định đã tâu lên triều rằng đình miếu thờ nhà Trần nhỏ hẹp, xin sửa lại cho to đẹp rộng rãi để việc thờ cúng được nghiêm trang trọng thể. Triều đình xuống chỉ cho phép sửa lại. Các quan viên trong tỉnh đều góp tiền của, công sức. Nay việc xong dựng bia kỷ niệm. Văn bia đánh giá cao sự nghiệp chống ngoại xâm của nhà Trần. Đoạn sau ghi họ và tên, chức vụ các quan viên trong tỉnh đã đóng góp tiền và việc tư sửa miếu, như: Nguyễn Văn Điển Thự tổng đốc, Phan Huy Vinh chức Bố chính sứ, Ngô Bỉnh Đức Bố chính sứ v.v… mỗi người cúng 100 quan. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)