Trần môn Lưu thị Bành môn Lưu thị Hậu bi

Trần môn Lưu thị Bành môn Lưu thị Hậu bi

Thông tin cơ bản

Trần môn Lưu thị Bành môn Lưu thị Hậu bi
陳門劉氏彭門劉氏后碑
Kí hiệu: 16998
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Từ Ân thôn Giáo Phường Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 57 x 92 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đồng Khánh năm Bính Tuất (1880).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Yến Hoa đường họ Lưu xây dựng chùa Từ Ân năm Thiệu Trị Quí Mão (1843). Sau nhiều năm chùa hư hỏng, cháu gái 18 đời họ Lưu lại cúng tiền để sửa lại và gửi giỗ cho ba vị gia tiên: Lưu Thị Hai, Bành Sĩ Côn, Lưu Thị Tứ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)