Trần môn Lưu Thị Bành môn Lưu Thị hậu bi

Trần môn Lưu Thị Bành môn Lưu Thị hậu bi

Thông tin cơ bản

Trần môn Lưu Thị Bành môn Lưu Thị hậu bi
陳門劉氏彭門劉氏后碑
Kí hiệu: 145
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Từ Ân đường Huế, Đệ bát hộ, Hà Thành
Thác bản 1 mặt, khổ 58 x 90 cm, gồm 11 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Đồng Khánh thứ 1 (1886)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Lịch sử di tích
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Chùa Từ Ân vốn do một vị người Quảng Đông là Lưu Yến Hoa Đường xây dựng Trải nhiều năm, chùa hư hại Nay cháu gái 18 đời là Lưu Thị Hai bỏ ra 200 quan tiền để sửa chữa nguyện cầu cho những người trong họ tộc được hưởng trường thọ và cung tiến lên cụ tổ họ Phan đời thứ 22

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)